Normy a aktuality

Kdy je nutné instalovat plechové oplocení

Při hodnocení rizik je výrobce povinen posoudit rizika, která způsobují jiskry nebo jiné odlétající částice přes oplocení. Nebezpečí hrozí zejména v těchto případech:

 • svařovací roboty
 • roboty s kleštěmi pro manipulaci s díly
 • bezobslužné obráběcí stroje

Bezpečné pracoviště nám zajistí použití oplocení s plechovými stěnami v souladu s požadavky normy ISO 14120 (UNI EN 953)

Klíčové požadavky na ochranná oplocení
dle požadavků normy UNI EN 953

(evropská norma ISO 14120:2002)

 1. Zachycení nebezpečných látek unikajících ze stroje
  např. chladicí kapalina, výpary, třísky, jiskry, horké nebo roztavené materiály, prach
 2. Zajištění viditelnosti
  Kryt musí umožňovat pohled do místa pracovní operace, aby byla minimalizována potřeba vstupu do pracovního prostoru stroje.
 3. Životnost
  Ochranný kryt musí plnit svou funkci po celou předpokládanou životnost stroje nebo musí být možná výměna poškozených částí
 4. Tuhost
  zajištění odolnosti proti deformacím
 5. Bezpečné upevnění
  bezpečnost krytů při předpokládaném zatížení zajistí:
  • správná volba počtu a velikosti sloupků
  • návrh vhodného typu spojení jednotlivých elementů oplocení (šroubové spoje, přivaření, lepené spoje,…)
  • volba dveří
 6. Zamezení stroboskopických efektů

Řešení systému ACCESS pro požadavky normy UNI EN 953

PLECHOVÉ PANELY

 • ocelové plechy tloušťky 1,5 mm v rámu 20x20 mm,
 • splňují požadavky „NÁRAZOVÉHO TESTU“ podle normy ISO 14120 - více zde
 • možnost kombinování s LEXAN polykarbonáty tl. 4 mm. Výplň inspekčního okna a jeho průhlednost je zvolena podle typu rizika tak, aby bylo možné přesně sledovat proces při výrobě a byla zajištěna požadovaná životnost. (např. kombinace polykarbonátu a skleněných tabulí pro odolnost vůči vybraným kapalinám)
 • speciální upevňovací systém umožňuje výměnu inspekčních oken bez nutnosti zásahu do zbylé části oplocení
 • povrch materiálu je opatřen epoxidový lakem s matnou strukturou, aby se zabránilo odrazu světla při stroboskopickém efektu a případnému klamání světelných závor
 • 60 mm sloupy se zesílenou základní deskou
 • systém OCELOVÝCH PANELŮ je navržen a certifikován dle CE
 • připraveno pro doplnění o bezpečnostní zámky dle ISO 13849